top of page

O meni

 

Zanimanje za zgodbe in doživljanja sočloveka me je vodilo skozi različna prostovoljna in psihosocialna dela in aktivnosti. Za sabo imam vrsto let dela z ljudmi različnih starosti in profilov. Med drugim sem kot svetovalka delovala na zaupnem telefonu Samarijan. Trenutno sodelujem z združenjem DrogArt, kjer znotraj njihove svetovalnice nudim svetovanje ter psihoterapijo.

Sebe in svoj notranji svet sem raziskovala v osemletnem individualnem psihoterapevtskem procesu, ki sem ga kasneje dopolnila v štiriletni psihodinamski psihoterapevtski skupini. Osebni proces me je vodil v samospoznavanje od klasične psihoterapije do izkušenj razširjenih stanj zavesti, v katerih prepoznavam velik potencial celjenja in vstopanja v bolj celostno bivanje. Verjamem, da se raziskovanje svojega delovanja, dojemanja sveta in sebe v njem nikoli zares ne konča. Tako svoje notranje procese nadaljujem in bogatim še naprej.

Znotraj Inštituta Zajčja luknja - Inštitut za psihoterapijo in raziskovanje zdravilnega potenciala spremenjenih stanj zavesti - sem zaključila izobraževanje iz psihedelične psihoterapije. Svojim klientom sem tako na voljo za pripravo, integracijo in oporo ob prenašanju izkušenj iz razširjenih stanj zavesti v vsakdanje življenje. V jeseni 2023 začenjam z izobraževanjem iz Holotropnega (holotropskega) dihanja v sklopu Grof Transpersonal Training (GTT).

 

Tako svoje delo in veščine kontinuirano dopolnjujem in bogatim s tehnikami meditacije, risanjem mandal, tehnikami poglobljenega dihanja in prisotnosti v telesu, glasovnega izražanja, kreativnosti in vstopanju v stik z notranjim otrokom.

IZOBRAZBA

Izobraževala sem se na ljubljanski podružnici Univerze Sigmund Freud, kjer sem zaključila vsebine magistrske stopnje psihoterapevtske znanosti. Specializacijo sem opravila na Inštitutu za psihodinamsko psihoterapijo, kjer sem marca 2023 opravila zaključni/diplomski izpit. Trenutno v magistrskem delu raziskujem pomembnost integracije psihedeličnih/holotropnih izkušenj znotraj psihoterapevtskega procesa. Delam pod redno supervizijo Metke Fulani, certificirane psihodinamske psihoterapevtke, učne terapevtke ter supervizorke in Mojce Studen, ter supervizijo SFU Ljubljana. Obiskujem tudi mentorsko-terapevtsko skupino za psihoterapevte, ki se pri svojem delu srečujejo s klienti, ki uporabljajo psihedelike. Skupino vodi MIna Paš, dr.med., IIPA certf. integrativna psihoterapevtka.

Pri svojem delu sem zavezana popolni zaupnosti ter anonimnosti; delujem v skladu z Etičnim kodeksom Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov (EZPPS) ter Slovenske krovne zveze (SKZP).

KAKO DELAM

V svoje delo vključujem vse nivoje posameznikovega bivanja in delovanja. Mednje spadajo tako racionalni del, kot tudi čustveni, telesni in duhovni vidik. Uporabljam prvine pogovorne terapije, skozi katero posameznik preko govorjenja in izražanja notranjega doživljanja sprosti bolečino ter stopi v boljši, drugačen odnos do sebe.  V proces dodajam še delo s telesom, gibanjem in dotikom, kot tudi različne tehnike prostega asociiranja in delo s sanjami.

Proces obogatim z uporabo različnih izraznih in kreativnih tehnik, z igro vlog, s fantazijskimi potovanji, z risanjem in z delom z notranjim otrokom, tehnikami holotropnega dihanja, risanja madal, vipassana meditacije. Vse z namenom spoznavanja preteklosti, vedenja, motivacije, delovanja ter ustvarjanja prostora za sprejemanje ter celjenje sebe in svojih ran. Nad omenjenim pa pomembnost dajem varnosti, medosebnem zaupanju, sprejemanju ter empatiji.

bottom of page